Vita Cosmetic

View Larger Map
Vita Cosmetic

Site pages

Regulamin

DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 3. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.vita-cosmetic.pl;
 4. SPRZEDAWCA – VITA-COSMETIC
  M.Gawron os.Przyjaźni 15/61, 61-687 Poznań NIP 972-104-08-04, REGON 300234190, zwana dalej Sprzedawcą
 5. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.vita-cosmetic.pl;
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.vita-cosmetic.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 8. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.vita-cosmetic.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 9. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 10. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.vita-cosmetic.pl  oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 11. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.vita-cosmetic.pl;
 12. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 13. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.vita-cosmetic.pl;
 14. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez sprzedawcę
 15. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia
 16. DOKUMENT SPRZEDAŻY  - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 17. ZAŁĄCZNIKI – wzór formularza odstąpienia od umowy;
   
    I. Postanowienia ogólne
        Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresami URL: www.vita-cosmetic.pl jest firma: VITA-COSMETIC
M.Gawron os.Przyjaźni 15/61, 61-687 Poznań NIP 972-104-08-04, REGON 300234190
         zwana dalej Sprzedawcą
       1. Kontakt ze sklepem www.vita-cosmetic.pl możliwy jest:
              - drogą elektroniczną: vitacosmetic@vp.pl (24 h/dobę)
              - telefonicznie: 85 746 01 86 , 697 078 051 (pn. - pt. w godz.: 09:00 - 17:00)
                (koszt połączenia według stawek operatora, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych)
       2. Warunkiem korzystania z usług sklepu www.vita-cosmetic.pl  jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu.
            Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
       3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna
           lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej,
           której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

       4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 
          art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).


     II. Ceny towarów i warunki płatności

1. Wszystkie ceny podane na stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.
3. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
4. Wszelkie oferty promocyjne są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów  
     magazynowych.                                                                                                                                
     Może się zdarzyć, że towar zamówiony w naszym sklepie jest w danej chwili w ogóle niedostępny w Polsce,co  
     wiąże się z dość długim czasem oczekiwania Informujemy wówczas nabywcę o zaistniałej sytuacji.W 
     przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru,będziemy w miarę możliwości proponować klientowi
     inny sposób nabycia naszego produktu.
5. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne
    są w "Twój koszyk"podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail
    Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.
6. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Zastrzegamy sobie zmianę ceny produktu umieszczonego na stronie w przypadku nagłej zmiany
    przez dystrybutora
    - wcześniejsze poinformowanie klienta (telefonicznie/mailowo) o  zmianie ceny produktu przed
      realizacją  złożonego zamówienia i jego akceptacja z zaistniałą zmianą ceny
      W sytuacji braku akceptacji aktualnej ceny , możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia.

 8. Możliwe formy płatności za zamówienie w sklepie internetowym www.vita-cosmetic.pl :   
 • Płatność przy odbiorze (pobranie) - zapłata za zamówienie następuje w momencie odbioru towaru przez klienta u kuriera DPD
 • Przelew - zamówienie zostanie przygotowane w momencie wpływu środków na nasze konto        
 • Gotówką przy odbiorze towaru  w siedzibie firmyCeny kosmetyków profesjonalnych (ceny hurtowe )*- "Strefa Profesjonalisty"
   - dostępne są tylko dla gabinetów kosmetycznych, sklepów kosmetycznych oraz studentek szkół  kosmetycznych
,
     które założyły konto w naszym sklepie i przesłały faksem, mailem lub listownie kopię dokumentu
     „Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej” (w przypadku studentek dokument zaświadczający
      naukę w szkole kosmetycznej) lub dokument potwierdzający wykształcenie kosmetyczne.
                       
Kosmetyki profesjonalne marki Norel mogą w naszym sklepie nabyć tylko osoby z województw:
     - wielkopolskie,
     - lubuskie

Kosmetyki profesjonalne marki Gehwol mogą w naszym sklepie nabyć tylko osoby z województw:
     - wielkopolskie,
     - lubuskie

Kosmetyki profesjonalne marki Arosha mogą w naszym sklepie nabyć tylko osoby z województw:
     - wielkopolskie,
     - lubuskie

    Więcej informacji
        e-mail: vitacosmetic@vp.pl
        tel: +48 61 663 07 09 (*koszt połączenia wg stawek operatora, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych)III. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w sklepie Internetowym lub pocztą   
    elektroniczną pod adresem vitacosmetic@vp.pl
2. Należy wówczas podać rodzaj zamawianego produktu, dokładny adres dostawy oraz numer telefonu, jeśli 
    potrzebna będzie faktura VAT, także wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia (wraz z upoważnieniem do
    wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy).
    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
3. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie kilku dni roboczych od daty złożenia zamówienia,
    przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 13.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w
    najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Na czas oczekiwania składa się nie tylko czas realizacji zamówienia
    przez obsługę sklepu, ale również czas dostarczenia przesyłki.
    Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
4. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na
    wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, 
    ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
5. Zamówione produkty dostarczamy za pośrednictwem  firmy kurierskiej DPD. Istnieje możliwość odbioru
    osobistego w siedzibie firmy (pn. - pt. w godz.: 09:00 - 17:00).
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący
    przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i
    terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub
    możliwości przesunięcia terminu dostawy.
7. Powszechnie stosowaną przez nas formą płatności jest płatność gotówkowa za pobraniem, akceptujemy także
     przelewy.
     - Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 609 722 215 (*koszt połączenia według stawek 
       operatora, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych)
8. Zastrzegamy sobie zmianę cen produktu umieszczonego na stronie, (np z powodu zmiany przez producenta),
      informując telefonicznie w trakcie realizacji zamówienia  o zmianie.   
IV.  Ochrona danych osobowych

1.Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
    osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
    świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia 
     dokonanie przez Klienta zakupów.
3.  Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie
     przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez
     Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
4. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych
    Klientów, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia
    1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz w wydanych
    na jej podstawie przepisach wykonawczych.
5. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,
     a także prawo żądania  zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do  
     Sprzedawcy w formie pisemnej.
6. Adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta przy składaniu zamówienia, będzie wykorzystywany
    przez Sprzedawcę jedynie w celu informowania o statusie zamówienia lub nowościach i promocjach.
    Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym.
7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.

 


V. Dostawa
         - Produkty dostarczamy do klienta za pomocą firmy kurierskiej DPD. Przesyłka dociera do klienta
           w ciągu ok. 2-4 dni roboczych od daty wysłania.
           Przy zakupie kosmetyków na kwotę min 300zł brutto  my pokrywamy koszty wysyłki (do 10kg) - tylko na terenie Polski.
          Przy zakupach kosmetyków na kwotę do 300zł brutto  - koszt wysyłki :
          Przedpłata na konto ( paczka do 10 kg) - 17 zł brutto
          Przesyłka za pobraniem ( paczka do 10 kg) - 19 zł  brutto                                                                       
          Przy zamówieniu powyżej 300 zł brutto koszt przesyłki wynosi 0 zł

Sprzedaż mebli i sprzętu:
          Przesyłki niestandardowe (duże i wielkogabarytowe ),bądź na palecie - ceny dostawy, czas wysyłki- ustalane indywidualnie pod nr tel 609 722 215
          (*koszt połączenia według stawek operatora, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych)
Nie wysyłamy za granicę.
           Otrzymanie towaru musi być potwierdzone przez odbiorcę pełnoletniego własnoręcznym podpisem.

Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

VI. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór odstąpienia od umowy POBIERZ!
 3. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: vitacosmetic@vp.pl bądź listownie wysłać na adres: VITA-COSMETIC
  M.Gawron os.Przyjaźni 15/61, 61-687 Poznań
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy VITA-COSMETIC
  M.Gawron os.Przyjaźni 15/61, 61-687 Poznań
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego, wcześniej ustalonego z Konsumentem.
 8. W sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wtedy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
VII. Reklamacje
 1. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność względem KUPUJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121)..
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KUPUJĄCY może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 9. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres : VITA-COSMETIC
  M.Gawron os.Przyjaźni 15/61, 61-687 Poznań

VIII Znaki handlowe
       Znaki handlowe, logo, znaki serwisowe (numery seryjne) są znakami Vita-Cosmetics
       Wszystkie inne znaki handlowe są znakami należącymi do ich właścicieli.
       Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w opisie produktów są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli
       i zostały  użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Żadnych znaków handlowych nie można przetwarzać, używać, w inny sposób naruszać
       bez pisemnej zgody.
       Kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych i prywatnych, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice
       części lub w całości serwisu www.vita-cosmetics.pl oraz publikacji prezentowanych w tym serwisie jest zabronione
       bez zgody autora. Złamanie przepisów o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych może narazić na odpowiedzialność prawną.
     
IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku 
    zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.vita-cosmetics.pl

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, 271 z późn. zm), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn.zm)

5.Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na
    odpowiednim nośniku danych.